Benny var med på teve

Ernst och Martin-tatueringen var med pÃ¥ TV4s Cookalong med Tina Nordström. Man kan se spektaklet pÃ¥ TV4play – själva inslaget med Benny och tatueringarna ligger ungeför 17 minuter och 45 sekunder in i programmet. Ganska skoj.

Jag introducerar ett nytt bokningsförfarande

Snart, närmare bestämt i November, börjar jag boka för 2010. I samband med att jag åter öppnar för bokningar lanserar jag ett nytt system för hur jag i fortsättningen kommer hantera själva bokningsförfarandet/proceduren. Här kan ni läsa om hur jag tänkt att det ska fungera. Ni kan också läsa lite om bakgrunden till varför jag vill arbeta om mina rutiner.

Samma info kommer snart att finnas (i en något anpassad version) som en permanent sida här på bloggen för den som i framtiden vill veta hur jag går tillväga när jag hanterar önskemål om tatueringsprojekt.

För er som redan idag har pÃ¥börjat ett projekt hos mig sÃ¥ kommer det gÃ¥ till sÃ¥ att jag ringer er när jag om ca en mÃ¥nad börjar boka tider igen. Jag hÃ¥ller som bäst pÃ¥ att inventera alla mina pÃ¥gÃ¥ende projekt och har för avsikt att höra av mig till samtliga kunder. Jag kommer alltsÃ¥ till skillnad frÃ¥n tidigare Ã¥r inte ta emot alla bokningar via besök och telefon den 1a November, utan under en period ringa runt och erbjuda tider. Ni slipper alltsÃ¥ köa eller sitta i telefon en hel dag. PÃ¥började projekt har förtur, allt enligt mitt nya bokningssystem som ni alltsÃ¥ kan läsa er till nedan. Om ni ändÃ¥ vill känna er garanterade att jag inte missar er och era tatueringar sÃ¥ rekommenderar jag att ni mailar mig pÃ¥ min vanliga adress, den som Ã¥terfinns pÃ¥ hemsidan, och pÃ¥pekar att ni är sugna pÃ¥ nya tider för era projekt. Skriv gärna ”Tidsbokning” i mailets rubrikrad. Inkludera för enkelhetens skull även gärna ett telefonnummer där jag kan nÃ¥ er. Det här är extra viktigt för er som vet med er att ni nyligen har bytt kontaktuppgifter, och dÃ¥ i synnerhet telefonnummer.

Innan jag ger mig på att beskriva mitt nya system vill jag bara påpeka att detta alltså endast gäller mina bokningar och kunder. Mina kollegor fortsätter boka på samma sätt som de hittills gjort.

 

Bakgrund

I mÃ¥nga Ã¥r nu har jag använt mig av samma bokningssystem. I den mÃ¥n man kan kalla det för ett system, vill säga. Det enda som egentligen varit systematiskt, är att jag aldrig bokat mig själv över ett nyÃ¥r, för att sen öppna boken inför nästföljande Ã¥r vid början av november. pÃ¥ sÃ¥ sätt har jag sett till att inte väntetiderna blivit extremt lÃ¥nga; ”extremt” som i Ã¥rslÃ¥nga. ÄndÃ¥ känns det ibland som att jag inte alltid kunnat erbjuda mina kunder de tider de behöver när de väl fÃ¥tt starta sina projekt. När de fÃ¥ initialt bokade sittningarnas väl genomförts har väntetiden för innevarande Ã¥r redan avsevärt förlängts. Alternativt har jag hunnit stänga boken för att Ã¥ret redan är fullt. Det kan ju anses vara ett angeläget problem att ha extremt mycket att göra hela tiden, men det kan ocksÃ¥ vara pÃ¥frestande att avsluta mycket färre jobb än man pÃ¥börjar. Det blir ofta svÃ¥rt att överblicka den totala arbetsbördan, och när intressanta projekt kontinuerligt dyker upp sÃ¥ letar jag kort och gott upp de första bästa luckorna i schemat och ser till att fÃ¥ starta dessa sÃ¥ snart jag kan. Det är enkelt att se att man med en sÃ¥dan formel riskerar att hela tiden fÃ¥ längre väntetider med fler väntande klienter och haltande projekt. Om man dÃ¥ tillhör skaran människor som enkelt hanterar situationen genom att blunda, tappa bort alla listor och vägra svara pÃ¥ telefon och epost för att motverka, bota och/eller förneka eventuell stress, samt kontinuerligt avanmäla sitt intresse att arbeta med hänvisning till sjukdom eller plötsliga och oplanerade vändningar i sitt liv, ja dÃ¥ gör man helt enkelt sÃ¥ och ser sÃ¥ledes inga problem med det. Vi andra ser ju det problemet att en massa besvikna människor inte fÃ¥r tid eller möjlighet att avsluta de projekt som deras tatuerare Ã¥tagit sig att genomföra enligt förhoppningsvis sin bästa förmÃ¥ga, ända fram till dess fulländning. För nÃ¥gon som jag, med hög arbetsmoral att svÃ¥rt att säga nej, sÃ¥ blir resultatet mÃ¥nga gÃ¥nger övertid, helgarbete och ständigt pusslande av schemat för att optimera antalet klienter, i syfte att arbeta av sina väntelistor för att pÃ¥ sÃ¥ sätt möta allas önskemÃ¥l att fÃ¥ fortsätta med sina tatueringar. Det hÃ¥ller, och har hÃ¥llit länge nu, men i en högst medvetet ansträngning att förekomma den berömda väggen, undvika snöbollar av gigantiska proportioner samt försöka Ã¥tererövra en liten del av min fritid, lanserar jag alltsÃ¥ frÃ¥n och med nästa mÃ¥nadsskifte ett nytt bokningssystem för mig och mina kunder.

 

Hur det har fungerat

När någon kommit in i studion för att tala med mig om en intressant tatuering och därefter beslutat sig för att de vill slå slag i saken så har jag oftast för stunden varit upptagen med att tatuera en sedan länge inbokad klient. För att inte gå miste om viktig tatueringstid, tappa rytmen och i processen göra sittningen obekväm för sittande kund brukade jag kort och gott leta upp första bästa lediga lucka i mitt schema, boka in det nya projektet (och kanske ett par ytterligare tider) och sen informerat aspiranten att vi vid ett senare tillfälle, närmre den faktiska tatueringstiden, bör ta kontakt igen så att vi kan diskutera motivet och dess detaljer. Det har helt enkelt inte funnits tid att gå och studera mitt arbetsschema ordentligt för att hitta en vettig tid att starta det nya projektet på. Resultatet har periodvis blivit att jag suttit med tre, kanske fyra stora projekt att påbörja på samma vecka. Ibland på samma sätt vecka efter vecka i en månad eller ännu längre. Vad kanske inte alla inser är hur mycket tid en seriös och engagerad tatuerare lägger på sina arbeten innan kunden väl sätter sig för att bli tatuerad. Beroende på exakt vad motivet för tatueringen består i och hur det ska se ut så kan man vara tvungen att eftersöka bakgrundsinformation, oftast i form av bildmaterial, men kanske också genom att läsa texter om ett ämne man inte tidigare varit insatt i. Någon annan gång behöver man se en film för att förstå de karaktärer man åtagit sig att tatuera. Det här var bara några få exempel. När man sen väl samlat all behövlig information så ska man komponera motivet i huvudet och oftast förbereda genom att skissa allt från ett utkast till ett i det närmaste klart motiv beroende på dels hur mycket kunden kräver att få se en förlaga, och dels hur mycket man själv måste studera/skissa ett visst motiv för att lära sig teckna något man tidigare aldrig haft anledning att återskapa. Ibland behöver man också brottas med själva stilen för en kunds önskemål.

Nåväl, när man alltså lyckats klämma in ett tiotal eller ännu fler stora nya projekt under en så kort period som kanske en månad, ja då vet man att man har att göra framöver. Andra perioder kanske man arbetar företrädelsevis med att fortsätta och avsluta tidigare påbörjade tatueringar varpå arbetstiderna blir något normaliserade i jämförelse med de mer hektiska perioderna. Perioderna är inte sällan cykliska. Exakt hur dessa cykler ser ut beror på respektive tatuerares sätt att boka. För mig uppstår ofta extrema belastningar när jag slutrligen öppnar min bokningsbok efter ett sedan länge fullbokat år, samt efter att folk avslutat sina semestrar, ety det är då dessa vill påbörja sina länge efterlängtade projekt. Sen finns det de där oförklarligt pressade perioderna som bara tycks uppstå av en slump. Åtminstone finner jag inte alltid en rimlig förklaring till varför vissa udda veckor eller månader är så mycket sämre planerade än andra. Inga andra än att jag själv varit dålig på att lägga mitt schema, mycket till följd av brist på ett väl fungerande system; ett system som sätts i relation till en ständigt ökande efterfrågan.

 

Hur det är tänkt att fungera

Mitt nya system har egentligen smygstartat sedan jag kom tillbaks från min sommarledighet i augusti. Men på riktigt kan man säga att jag börjar i och med att jag i November börjar boka för 2010. I all korthet så består systemet av ett mål och en metod, samt ett antal hjälpmedel för att se till att mål och metod följs.

MÃ¥let är kort och gott att inte pÃ¥börja fler stora projekt än jag kan (i betydelsen ”hinner”) avsluta och därmed hÃ¥lla en konstant mängd projekt igÃ¥ng samtidigt och därmed hÃ¥lla en i närmast möjliga mÃ¥n konstant arbetsbelastning.

Metoden är enkelt nog att jag inte tar in fler projekt än jag avslutar. Det kan liknas vid den klassiska devisen vid fullsatta nattklubbar: ”En ut, en in”. Ett omedelbart resultat av detta är att kunder i fortsättningen kanske fÃ¥r vänta nÃ¥got längre innan de väl fÃ¥r starta ett projekt, men samtidigt att dessa när de väl pÃ¥börjat sin tatuering garanteras tider i konstant tempo tills dess att de avslutat sitt projekt. Jag tror att det kommer resultera i mindre frustration hos kunder som snabbt vill bli klara, samtidigt som jag inte tror att det gör nÃ¥gon skillnad i antalet faktiskt avslutade projekt för min del. Om nÃ¥got tror jag att det faktiskt kan resultera i fler till 100% färdigställda tatueringar, dessutom i högre takt. Men det Ã¥terstÃ¥r att se.

 

För att lyckas hålla detta enkla system och inte släppa på exercisen har jag alltså även tänkt ut ett par hjälpmedel för mig när jag väl schemalägger mitt arbete. Dessa hjälpmedel består av några enkla regler som jag och mina kunder behöver förhålla sig till:

Först och främst: jag tar aldrig in en bokning av ett nytt projekt direkt i studion eller över telefon. I övrigt är allt sig likt. Kunder kan kontakta mig genom besök i studion, telefon eller epost, för att diskutera ett arbete och jag kommer vara tillgänglig för detta på samma sätt som tidigare. Skillnaden ligger i att jag fortsättningsvis kommer börja med att ge svar på om jag överhuvudtaget är intresserad av arbetet, vilket jag oftast är. Jag får till övervägande del väldigt roliga och intressanta förfrågningar och känner mig nödgad att påpeka det här. Förutsatt att jag finner idén intressant på ett eller flera sätt så erbjuder jag den aspirerande klienten att lägga sitt projekt i mitt register över intressanta, mognande och kommande projekt. Detta register är ett enkelt, litet, anspråkslöst och idag närmast antikt kortregister; fullkomligt analogt utan konstiga elektroniska gimmickar och funktioner som jag annars är så svag för. I registret för jag namn, telefonnummer och all information som framkommit om det önskade motivet, såsom innehåll, form, stil, uttryck, placering, storlek etc. Denna information kan växa allt eftersom tiden fortskrider. Om en kund vill lägga till eller ändra något i sin idé så gör jag motsvarande förändringar på motsvarande kort. Till detta lägger jag ett datum om när förfrågan inkom. Jag vill dock påpeka att registret inte är en strikt väntelista där inkommandedatum avgör hur snart man kan få sin tatuering påbörjad. Datumet är där för att jag ska kunna hålla koll på ungefär hur länge projektet varit aktivt samt hur länge kunden i fråga väntat på en tid så att jag kan höra av mig med jämna mellanrum och stämma av att intresse fortfarande finns. När så ett eller flera pågående projekt avslutats och det är dags att boka in nya tatueringar tänker jag använda mig av mitt lilla register för att plocka fram några intressanta projekt som jag känner mig redo att påbörja. Berörd kund kontaktas då och erbjuds en startsittning (och eventeuellt ett par uppföljande sittningar om jag redan då öppnat min boningsbok för berörd period). Jag har också för avsikt att där och då lägga upp tatueringen som ett projekt med vissa uttalade mål som båda jag och kund försöker leva upp till. Bland annat kommer jag att ha funderat över den totala tidsåtgången för hela projektet så att vi kan lägga upp en realistisk tidsplan som passar kundens ekonomi, och som en konsekvens av detta instiftar ett ungefärligt slutdatum för hela projektet. I all korthet kan man säga att jag och kunden kommer överens om ungefär hur ofta/regelbundet kunden vill komma, hur länge kunden vill sitta varje gång och när vi planerar att vara helt klara.

Ett annat handgripligt verktyg jag kommer använda mig av är att jag endast startar större projekt pÃ¥ fredagar, och dÃ¥ endast med en kund/fredag. PÃ¥ sÃ¥ sätt vet jag att jag aldrig kommer drabbas av ”galna” veckor där jag behöver spendera all min tid utanför studion med att förbereda och teckna inför min tid i studion. Visst kan det varar svÃ¥rt för en del att fÃ¥ loss särskilda dagar i veckan (frÃ¥n arbete, skola etc) men det är sällan omöjligt. MÃ¥nga andra instanser i samhället fungerar likadant; kunden/klienten fÃ¥r anpassa sig till de regler och möjligheter som ges av institutionen de vill unyttja/besöka. Jag ser egentligen inga riktiga problem med detta, och hoppas att mina kunder har förstÃ¥else för denna regel – att den finns där för att jag ska kunna ge 100% till alla kunder, under en lÃ¥ng tid framöver. Tillsammans letar vi upp en fredag som passar bÃ¥da.

På samma sätt kommer jag endast utföra små arbeten som går att klara av på en sittning på tisdagar. Den här regeln, såväl som den ovan om att endast starta stora projekt på fredagar, finns för att jag hoppas få en mer regelbunden arbetsvecka och en mer strukturerad tillvaro, såväl på jobbet som utanför.

Jag bokar fortsättningsvis tre mÃ¥nader i stöten. Istället för att boka upp hela Ã¥ret som jag gjort tidigare kommer jag hÃ¥lla kortare bokningsbok i fortsättningen. Dels vill jag kunna erbjuda mina ”aktiva” kunder sittningar med kortare väntetid, nÃ¥got av ett mÃ¥ste för att jag ska kunna boka som jag beskrivit ovan. Dels vill jag slippa planera mitt liv hela Ã¥r i förväg. Tanken är att kunder när de väl startart sitt projekt garanteras regelbundna tider utan att de mÃ¥ste boka dem alla i förväg. Jag kommer alltsÃ¥ regelbundet fylla pÃ¥ en kunds bokningar enligt den plan vi tillsammans lagt upp i och med att vi startade projektet i frÃ¥ga. Just antalet mÃ¥nader (tre) kan komma att ändras beroende pÃ¥ hur det väl det nya systemet fungerar, men principen kommer vara att alltid hÃ¥lla en konstant tidsmängd uppbokad.

Under en övergÃ¥ngsperiod kommer jag försöka avsluta mina redan pÃ¥gÃ¥ende projekt i högre takt än jag tar in nya jobb. PÃ¥ sÃ¥ sätt kommer jag förhoppningsvis snart ned i den mängd projekt som är rimlig för att hÃ¥lla systemet konstant och kan arbeta efter devisen, ”ett projekt ut – ett projekt in”

 

Med mitt nya sätt att boka hoppas jag bland annat uppnå följande:

En mer välplanerad och förutsägbar arbetsbelastning.

Tydligare överblick över pågående projekt.

Kortare väntetider för kunder med ”aktiva” projekt.

Fler avslutade tatueringar.

En hållbar plan och metod för en fortsatt intressant karriär och utveckling.

 

Systemet i sammanfattning

Jag pÃ¥börjar inte fler projekt än jag hinner avsluta. Ett projekt ut – ett projekt in.

Jag tar emot och bokför önskemål och förfrågningar i ett register.

Om jag inte är intresserad meddelar jag detta omedelbart och för inte in projektet i mitt register.

Jag är lika tillgänglig för att diskutera motiv som tidigare, men bokar aldrig direkt i studion.

Istället hör jag av mig när en lucka och en möjlighet att påbörja tatueringen finns. Om kunden fortfarande är intresserad så bokar jag in henne eller honom enligt överenskommelse.

Nya projekt påbörjas enbart på fredagar.

Tatueringar som beräknas genomföras på en och samma sittning bokar jag på tisdagar.

Jag bokar mitt schema kontinuerligt tre månader framåt.

Påbörjade projekt fylls på med nya tider succesivt enligt överenskommen plan.

 

Mina ordinarie arbetstider är oförändrade, tis-lör 11-18. Telefon tas säkrast emot mellan 10-11. Andra tider svarar jag efter tillgänglighet. Mitt direktnummer är 031-7807 995. Man kan också ringa det vanliga studionumret 031-7070 255 och knappa sig fram i vårt talsvar.

Nu är ni alla varmt välkomna med era önskemål, gamla kunder som nya!

Tattoo Expo 15 i Malmö

Vill bara passa på att tipsa om Malmömässan som går av stapeln idag. Buddha har utlovat nya inslag som ska göra upplevelsen av att besöka en tatueringsmässa fräsch och inspirerande igen. Åtminstone vet jag att de ack så uttjatade fakirshowerna utgått. Det är ett första steg i rätt riktning. Jag kommer inte vara där, men den som är, läser det här och känner sig manad får gärna rapportera medelst en kommentar till det här inlägget.

Information om mässan hittar ni här.